Home /  Platforma Edukacyjna

Platforma Edukacyjna

Czym jest Platforma Edukacyjna

Zapewniamy przyjazne środowisko cyfrowego nauczania.

WebDesk

WebDesk to autorska platforma e-learningowa (LMS), zapewniająca użytkownikom komfortowe środowisko cyfrowego nauczania. Jako że obecnie bardzo ważną rolę, nie tylko w biznesie, ale i w technologii, odgrywają takie czynniki jak elastyczność, skalowalność oraz możliwość szybkiego przystosowania się do aktualnie panującej sytuacji, oferowana przez nas platforma jest platformą modułową. W praktyce oznacza to, że platforma jest szyta na miarę potrzeb Klienta, który sam wybiera moduły, z jakich będzie korzystał oraz oprawę graficzną platformy.